onsdag, januar 17, 2007

Sjeleskade.

Nei, redd at mi sjel skal ta skade - ?
Venner, d'er mer enn ho kan!
Eg fekk ho slik skapt of laga
beinast frå Herrens hand
at slepp det de kallar skade
innom mi sjele-dør
så takk og velsign og ver glade-
mi sjel er betre enn før!
-Haldiss Moren Vesaas